ประกาศรับสมัครนักเรียน

โรงเรียนบางเลนวิทยา รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

ระหว่างวันที่ 25 - 28 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30

ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบางเลนวิทยา

เข้าสู่เว็บไซต์